Die SängerChorleiter: Sebastian Hatzfeld

Aktive Sänger:

Tenor I
Ulrich Eickhoff
Arthur Hansjosten
Georg Heimes
Holger Hendricks
Johannes Hermes
Steffen Hufnagel
Björn Kasten
Tenor II
Adolf-Peter Alfes
Lukas Beul
Matthias Bremerich
Rainer Druck
Frank Mester
Holger Mester
Matthias Schulte
Bernd Winkelmann
Bass I
(hoch)
Johannes Alfes
Gerhard Biecker
Heinz Druck
Christopher Heimes
Moritz Jankowsky
Joachim Kramer
Michael Stipp

(tief)
Toni Alfes
Rüdiger Beul
Karl-Josef Hämmerle
Ivo Jankowsky
Sascha Hoppe

Bass II
Tobias Alfes
Walter Druck
Wolfgang Gödde
Heinrich Graßmann
Harald Grobbel
Hans-Joachim Müller
Alfons Winkelmann

Autor:
Datum: Montag, 27. April 2009 23:09
Trackback: Trackback-URL Themengebiet:

Feed zum Beitrag: RSS 2.0 Kommentare und Pings geschlossen.